Přírodní památky

Baba skála pro horolezce

Na Babu se dostanete po silnice E49 z Plzně do Nepomuka v obci Vlčtejn  odbočíte doleva na Zdemyslice. V Zdemyslicích, přejedete trať a dorazíte na  náves , pokračujte ve sjezdu až ke mlýnu . Za řekou a dáte se doleva podél vody 300m . Pak  už jen vhůru na Babu. Baba je ostroh tyčící...

Blatenský vodní příkop

Blatenský vodní příkop (německy Erbwassergraben) je přivaděč vody z přírodní rezervace Božídarské rašeliniště u Božího Daru přes Ryžovnu a Horní Blatnou do Blatenského potoka v Karlovarském kraji.

Hromnické jezírko

Hromnické jezírko najdeme ve stejnojmenné obci v okrese Plzeň-sever. Hromnické, nebo také Červené jezírko je široké 130 metrů, dlouhé 190 metrů a hluboké až 18 metrů.  Jezero vzniklo závalem odvodňovací štoly. Dříve se tam těžila bředlice.  Jezírko je bez života, ve vodě je...

Naučná stezka - Po stopách slovanských bohů

Naučná stezka - Po stopách slovanských bohů Stezka byla vybudována v roce 2005 obcemi Bílov, potvorov a Vysoká Libyně a slavnostně otevřena 29. 4. 2006-  Stezka je určena jak pro cyklisty, tak i pěší turisty.  Jednotlivé zastávky stezky zobrazují a popisují slovanské...

Přírodní park Horní Střela

Přírodní park Horní Střela se rozkládá převážně v severní části okresu Plzeň-sever.  Rezervace chrání budované hluboké údolí řeky Střely, kde jsou typické lesní porosty, květnatá společenstva termofilního a subxerofilního charakteru.  Podloží rezervace tvoří fylitické, kyzové,...

Postřekovské rybníky

Přírodní rezervace Postřekovské rybníky se nachází u obce Postřekov. Důvodem ochrany je podle zřizovací vyhlášky - zbytek původní krajiny s vlhkými loukami a soustavou malých rybníčků extenzivně obhospodařovaných.  Území je také hnízdištěm a tahovou lokalitou ptactva. Vyskytují se zde i...

Naučná stezka Těžba živců na Poběžovicku

Naučná stezka Těžba živců na Poběžovicku     První okruh - Poběžovice - Zámelíč Délka trasy je přibližně šest kilometrů, a tvoří ji 7 stanovišť. Trasa je zaměřena na obecné informace z regionu.  Druhý okruh - Ohnišťovice - Otov Délka trasy je 5 kilometrů a trasa je...

Národní přírodní památka Tři křížky

Národní přírodní památka Tři křížky se nachází u obce Prameny u Mariánských Lázní.  Místo charakterizují tři kříže umístěné na skalnatém vrcholku uprostřed pole.  Oblast je velká 4,02 ha a leží v nadmořeské výšce okolo 800 m. n. mořem.  Důvodem ochrany je výskyt vzácných...

Přírodní rezervace - Prameniště Teplé

Prameniště Teplé je přírodní rezervace a najdeme ji u obce Zádub-Závišín. Vyhlášena byla v roce 1993.  Důvodem ochrany je komplex podmáčených luk a lesních porostů s typickými společenstvy v prameništi řeky Teplé. 

Přírodní památka Bohostice

Přírodní památka Bohostice se nachází u obce Bohostice v okrese Příbram.  Chráněné území s rozlohou 8,37 ha bylo vyhlášeno 22. června 2013.  Důvodem jeho zřízení je ochrana evropsky významné lokality s výskytem modráska bahenního.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>