Centrum dřevařství

Centrum dřevařství
Centrum dřevařství neboli Dřevák v obci Modrava
 
Centrum Dřevák Vám nabídne komplex jedinečných zážitků, které jsou směřovány ke dřevu. 
Záměrem centra je ukázat návštěvníkům, co vše dřevo dokáže pod vlivem nástrojů, energii a různorodých podmínek. 
Malí ale i velcí návštěvníci se mohou zapojit například do toho, jak se dá omalovávat dřevo.