Červené blato

Červené blato
 
Červené blato je národní přírodní rezervace ležící na okraji CHKO Třeboňsko. Rezervace se rozkládá na pomezí okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec, ale také zasahuje do obce Petříkov. 
Na území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. 
Těžba byla ukončena ve 20. století. Roku 1953 bylo území rašeliniště vyhlášeno rezervací sloužící zejména k ochraně přirozeného krajinného pokryvu.
Vegetace území je tvořena zejména borovicí blatkou, rojovníkem bahenním, suchopýrem pochvatým, borůvkou a brusinkou. 
Územím rezervace je vedena naučná stezka informující návštěvníky o zajímavostech území.