Cisterciácký vyšebrodský klášter

Cisterciácký vyšebrodský klášter
Vyšebrodský klášter najdeme ve městě Vyšší Brod v okrese Český Krumlov a je jako jediný fungující mužský cisterciácký klášter v České Republice. 
Klášter založil roku 1259 Vok I. z Rožmberka. A stavba kláštera trvala přes 100 let. 
Nejcennějšími památkami jsou Vyšebrodská madona a Závišův kříž. Ale také Klášterní knihovna, která má přes 70 tisíc svazků knih a zaslouženě patří také k třetí největší knihovně u nás. 
 
Klášter je pro návštěvníky přístupný, ale jen s průvodcem.