Dlouhá stoka - Slavkovský les

Dlouhá stoka -  Slavkovský les
 
Dlouhá stoka-dříve Plavební kanál ( tento název se dlouho používal, jelikož se kanál začal využívat pro dopravu dřeva, ale také se voda používala pro pohod vodních kol důlních čerpadlech).
Je to jedna z největších historických památek na našem území,nachází se v oblasti Slavkovského lesa. 
Jedná se o umělý kanál, který odtéká z Kladského rybníka. V minulosti neměla patrně Dlouhá stoka svým provedením a délkou ve střední Evropě obdoby.
 
Kolem Dlouhé stoky je cestička, kde můžete obdivovat nádhernou krajinu, kochat se pohledem na unikátní dílo stavitelů, kteří se na vytvoření stoky podíleli.