Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie

 Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie
Nejstarší památkou Českých Budějovic je Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie. 
Klášter byl vystavěn při zakládání města v roce 1265 a zajímavostí je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také cihly.
Klášterní kostel Obětování Panny Marie je nejcennější umělecko-historickou památkou v Českých Budějovicích.  Významným momentem v dějinách klášterního kostela je tradice mariánské úcty, která se váže k obrazu Budějovické Panny Marie, jenž je v klášterním kostele uchován již od počátku 15. století. Jsou dochovány také zbytky malířské výzdoby ze 14. a 15. století například svatá Dorota, svatý Jiří a mnoho dalšího. 
Kostelu Obětování Panny Marie přiléhá klášterní budova s gotickým ambitem, který je zaklenutý žebrovými klenbami a nachází se tam i Bílá věž, která je pozdně gotická a má barokní báň z roku 1772.