DOUPOVSKÉ HORY

DOUPOVSKÉ HORY

Doupovské hory , Duppauer Gebirgejsou geomorfologický celek na jihu Krušnohorské soustavy. Toto pohoří leží převážně na pravém břehu řeky Ohře, jen velmi malá část mezi Ostrovem nad Ohří a Perštejnem zasahuje i na břeh levý. Název získaly podle zaniklého města Doupov.

 
  • Andělská hora - V Doupovských horách vzácný znělcový suk.
  • Hradiště - Vojenský prostor od roku 1948, přístupný zatím jen po okrajích. Asi jedno s nejméně civilizací poškozených území ve střední Evropě. Vyskytují se zde ledňáčci, velcí perleťoví motýli, raci, křižáci pruhovaní, tetřívci a mnoho dalších živočichů a vzácných rostlin.
  • Javorná - Hrubozrné uloženiny z erupce centrálního doupovského vulkánu.
  • Skalky skřítků - Ojedinělá lokalita pseudokrasových dutin. Podle pověsti ve skalkách žili dobromyslní skřítkové.
  • Týniště  - Mělký rybník s okolními suchými pastvinami, nejvýznamější lokalita kuňky obecné.