Město Františkovy Lázně

Město Františkovy Lázně
Františkovy Lázně je město v okresu Cheb.
V roce 1502 se objevily první písemné zmínky o minerálních pramenech v této oblasti.
Františkovy Lázně byly založeny 27. dubna 1793 jako Ves císaře Františka.
Pro mnohé se,ale považuje jako zakladatel lázní doktor Bernard Adler, který se zasloužil o to, aby se lázně mohly založit.
Františkovy Lázně je památkově chráněné lázeňské centrum s krásnými pěstěnými parky.
Aktivně se využívá 23 pramenů vod. Minerální voda je využívána k pitným kúrám, ke koupelím a k přípravě slatinných zábalů.
Za zmínku stojí také pamětní deska, která připomíná pobyt známého skladatele Beethovena,jež si zde užíval léčebné procedury. 
 
Pamětihodnosti:
kostel Povýšení svatého Kříže
kostel svatého Jakuba
evangelický kostel svatého Petra a Pavla,
pravoslavný kostel svaté Olgy,
rozhledna Salingburg z roku 1906
rozhledna Zámeček u Františkových Lázní
památník Františkovým Lázním,
památník Cláry Nonnerové,
památník Boženy Němcové
památník se sochou Josefa II
památník se sochou Františka I.,
památník Františka I. se sochou sedicí na koni
památník s bystou dr. Bernharda Adlera
památník se sochou Františka Josefa I
památník vojákům americké armády, kteří osvobodili Františkovy Lázně 25. dubna 1945
 
 
 
Městský úřad Františkovy Lázně
Nádražní 208/5
351 01 Františkovy Lázně
 
Kontakt:
Otakar Skala - starosta
tel.: 354 479 212
 
info@bonusovelazne.cz
www.franzensbad.cz
www.bonusovelazne.cz
dxwewsb - datová schránka