Gotický kostel sv. Ducha ve Všerubech

Gotický kostel sv. Ducha ve Všerubech
 
 
 
Gotický kostel sv. Ducha je postavený na náměstí ve městě Všeruby.
První zmínka je z roku 1365.
Původně gotický kostel byl v 16. století upraven.
Jednolodní stavba s užším presbytářem a trojbokým závěrem, čtverhrannou věží a západním průčelím z roku 1826. Boční stěny s opěráky a gotickými okny, v presbytáři s kružbami. Vítězný oblouk lomený s hruškovým profilem. Loď má křížovou klenbu, v sakristii je klenba hvězdová. Na hlavním oltáři socha Madony, zařízení je barokní.
V roce 1837 byla nad sakristií vztyčena věž.