Gotický vodní hrad Švihov

Gotický vodní hrad Švihov
Hrad Švihov se nachází ve stejnojmenném městě. 
 
Gotický vodní hrad je chráněn jako národní kulturní památka České Republiky. 
 
Zakladatel hradu byl rod pánu z Rýzmberka ze Skály.
Hrad je tvořen dvěma obytnými paláci. 
Pouze zčásti zůstala zachovaná hradba se čtyřmi baštami – Červenou, Bílou, Zelenou a Zlatou, jejíž pozůstatky byly vykopány v roce 1951. 
Kolem hradu jsou dva vodní příkopy: 
vnitřní na místě dnešního nádvoří a vnější mezi vnitřní a pobořenou vnější hradbou. 
Z vnějšího opevnění se dochovala pouze jedna válcová bašta.
 
V hradních interiérech najdeme vybavení typické pro období renesance: nábytek, gobelíny, cínové a olověné nádobí, keramiku, zbraně a brnění. 
V Červené baště, kapli i v jiných prostorách hradu se dochovaly cenné nástěnné malby z 16. století.