Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram je rozsáhlé muzeum hornictví se skanzenem budov, historickou a geologickou expozicí.  Jde o největší hornické muzeum v České republice. Založeno bylo v roce 1886.
 
 
Roku 1963 bylo nově založené muzeum začleněno do Okresního muzea v Příbrami, které bylo přímým pokračovatelem někdejšího Krajinského muzea.
Muzeum na konci 70. let získává cáchovnu Ševčinského dolu, kde buduje historickou expozici, hornickou chalupu a později i vlastní šachetní budovu Ševčinského dolu.
V první polovině 90. let se plány naplňují. 
Ševčinský a Anenský důl procházejí rekonstrukcí, důl Anna s parním těžním strojem z roku 1914 přechází do péče muzea. 
Důl Vojtěch s parním strojem z roku 1889 kupuje muzeum od původních majitelů, kteří získali areál zpět v restituci.
Od r. 1998 je pro muzejní účely využívána Prokopská štola, v níž je zprovozněn důlní vláček.
Veřejnosti je zpřístupněn po rekonstrukci v roce 2000. Nově se realizuje venkovní expozice důlní techniky z 2. poloviny 20. století i replik středověkých důlních mechanismů.