Hornické muzeum ve štole - město Planá

Hornické muzeum ve štole - město Planá
Hornické muzeum ve štole Ondřej Šlik se nachází ve městě Planá, nedaleko Tachova v Plzeňském kraji.
Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. století. 
Dřívější majitelé dolů a panství Šlikové měli v Plané svou mincovnu. 
Štola byla vyražena ručně z jižní strany táhlého návrší a měla ověřit možný výskyt stříbrných rud. 
Celková délka důlních prací je skoro 200 m a na mnohých místech je patrná přesná ruční práce tehdejších horníků. 
Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn a je v něm instalována expozice rudného hornictví. Muzeum a další pozůstatky po těžbě jsou chráněny jako technické památky.