Hrad Hartenberk

Hrad Hartenberk

Podle historických zmínek byl založen rodový hrad pání z Hartenberka roku 1196. Poslední majitelkou byla Františka Kopalová vlastnící velkostatek do roku 1945. Z původního hradu je zachována část hradeb, část věže, sklepy a část přízemní budovy. Současná stavba je raně barokního stylu.