Hrad Vildštejn

Hrad Vildštejn
Hrad Vildštejn
Hrad vznikl okolo roku 1166 v románském stylu a patří tedy k nejstarším českým hradům. První písemná zmínka pochází z roku 1224.
V 16. století byl přestavěn na zámek.
Podoba předhradí díky přestavbě na zámek není známa. Dominancí byla štíhlá čtverhranná věž, která chránila bránu. 
V roce 1818 městečko Skalná vyhořelo a požárem byla postižena zámecká i hradní budova. 
V roce 1999 koupil hrad a zbytky zámku pan Miroslav Pumr.
Dva roky intenzivní obnovy a hrad byl otevřen pro veřejnost. 
Zakladatelé hradu - rod Nothaftů jej za toto velké úsilí nechali povýšit do šlechtického stavu s právem užívat titul RYTÍŘ.
Hradní budova je dnes celá zrekonstruována. Je v ní muzeum hradu, středověká hodovna, královský sál, obřadní síň a muzeum hasičské techniky.
Zámecká novější budova nabízí prohlídku středověké kovárny, vězení i muzeum vězeňství.