Hradiště u černovic

Hradiště u černovic

Hradiště u Černovic je přírodní památka u obce Černovice okres Chomutov. Byla vyhlášena roku 1986 a dnes ji spravuje AOPK Ústí nad Labem. Památka je paleontologická a geologická lokalita s otisky rostlinných zbytků v třetihorních křemencích. Chráněné území se nachází na svazích a části plochého vrcholu kopce obklopeného dubovým lesem. Zahrnuje také zvětralou lomovou stěnu na jižním okraji plošiny.

Traduje se, že na začátku jara a v době podzimu,  když je hradiště zahaleno do hustého mlženého oparu pohybují se v jeho okolí modrá světélka které označují poklady ukryté pod zemí. Také se vypráví, že pod samotným Hradištěm se nachází velké bohatství.