Kamenné stádo

Kamenné stádo
Kamenné stádo je Gemorfologický jev vytvořený proudící . Známé jsou na Vydře, horní Vltavě, Jizeře či Kamenici. Že se vyskytují na Ohři, ví málokdo. Zde jsou vázány na křemencové a žulové balvany, které v řečišti pod Karlovými Vary vytvořily "kamenné stádo". V některých blocích vymlela vířivá voda pomocí písku a valounků rotujících na dně prohlubní nejen mělké misky, ale i krásné pravidelné tvary - dokonalé obří hrnce. Ty jsou nejlépe vyvinuté v peřejnatém úseku mezi Muzikovem a Dubinou.