Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
 
Kapli sv. Cyrila a Metoděje najdeme v obci Díly v Domažlickém okresu. 
 
Kaple byla postavena roku 1947. Kapli projektoval Ing. Rýpl. Oltář vytvořil kameník Jakub Mathaueser, oltářní obraz a křízovou cestu namaloval malíř Jan Šebek. 
Na fasádě kaple jsou umístěny dvě pamětní desky.
Přvní z nich přípomíná občany obce umučené za okupace.
Druhá deska, která byla za počátku 70. let odstraněna nese poděkování americké armádě.
V roce 1990 bylo znovuodhalení desky.