Kaple svatého Michaela

Kaple svatého Michaela
Krásný vzhled návsi v obci Milý dotváří kaple svatého Michaela z roku 1736.
Kaple byla vystavěna v barokním slohu, ale zařízení bylo bohužel úplně zničeno. Je obdélná s obdélným presbytářem a čtvercovou sakristií na jižní straně.
Poté kaple byla restaurována v letech 1968 - 1972.
A nyní je krásnou,udržovanou dominantou obce.