Kaple svatých Andělů Strážných

Kaple svatých Andělů Strážných
Kaple svatých Andělů Strážných 
 
Dominantou města Sušice je kaple svatých Andělů Strážných. 
Nechal ji postavit Ladislav Z Bíliny v roce 1682.
V roce 1735 byla okolo kaple vystavěna křížová chodba s vnitřními arkádami téměř čtvercového půdorysu, se čtyřmi menšími kapličkami v rozích a třemi branami.
Rohové kapličky jsou zasvěceny Panně Marii Staroboleslavské, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Marii Magdaleně.
 
Kaple je otevřena pouze při bohoslužbě.