Klášter Borovany

Klášter Borovany
Klášter Borovany
 
Klášter najdeme ve stejnojmenném městě. 
Byl založen roku 1455 Petrem z Lindy. Bohužel za vlády Rožmberků byl zrušen. 
Obnoven byl roku 1663, císařem Ferdinandem III. 
V 18. století pristavěli Škapulířovu kapli a reprezentační prelaturu.
Poté v roce 1785 byl klášter opět zrušen císařem Josefem II. 
 
Klášter je přístupný celoročně pro návštěvníky, kteří mohou využít i průvodce.