Klášter premonstrátů Teplá

Klášter premonstrátů Teplá
Klášter premonstrátů Teplá
 
Město Teplá leží v Karlovarském kraji. Teplá je proslulá premonstrátským klášterem.V roce 1193 jej zde založil český šlechtic Hroznata.  
Roku 1232 byl kostel slavnostně vysvěcen pražským biskupem. První mše se zúčastnil i český král Václav I. 
 
 
Na přelomu 17. a 18. století postavil Kryštof Dientzenhofer na místě původních gotických budov, barokní prelaturu a konvent. Hospodářské budovy vznikaly postupně od 15. až do 19. století.
Knihovna a muzeum pochází z roku 1902 – 1910.
K nejvýznamnějším osobnostem tepelského kláštera ve 20. století patří Heřman Josef Tyl, založil českou komunitu a stal se převorem kláštera. 
 
Po únoru 1948 byl majetek kláštera znárodněn a Heřman Josef Tyl zatčen a byl mnoho let vězněn.
Roku 1988 byl komunitou, která u nás žila v ilegalitě, tajně zvolen opatem tepelské kanonie.
 
V prosinci 1989 opat Heřman Josef Tyl, sloužil první mši svatou a zahájil tím tak novu etapu života premonstrátů v Teplé.
 
V klášteře se nyní kromě pravidelných bohoslužeb konají koncerty a výstavy. 
Téměř po celý rok nabízí klášter prohlídky svých přístupných částí.