Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna
Klášter cisterciáků najdeme ve stejnojmenné obci, v okrese Český Krumlově.
 Klášter je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě . 
Klášter nabízí dva prohlídkové okruhy.
 
První okruh je prohlídka vbývalého kláštera, která vede přízemním mnalého konvektu s unikátní gorickou patrovou kaplí Andělů strážných do velkého konventu s kříživou chodbou. 
Expozice se zaměřuje na působení cistarciáckého řádu, ale také do každodenního života mnichů v 18. století. 
Prohlídka končí v monumentálním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kostel patří k největším na jihu Čech. 
 
Druhý okruh nese název Místa setkávání v literatuře Z jižních Čech a východní Šumavy.
Výstava poukazuje na literární dění od středověku do současnosti. 
Výstava je vhodná k doplňkům školní vúuky pro studenty i učitele z Čech, ale také z Rakouska i Německa. 
Významným exemplářem, který klášter získal roku 2012 je koncerní křídlo, klavírní násteoj, který je jediný svého druhu na světě.