Kněží hora

Kněží hora
Kněží hora je přírodní rezervace u obce Katovice v okrese Strakonice. 
Chráněné území zaujímá vrchol a západní polovinu stejnojmenného kopce, zvaného též Katovická hora. 
 
Důvodem ochrany je lesní porost představující zbytek doubrav. Ze vzácnějších rostlin na lokalitě roste např. vikev hrachovitá, pomněnka řídkokvětá, jalovec obecný, konopice širolistá a nnoho dalších vzácných rostlin.