Kolovská kaplička

Kolovská kaplička
Kaplička stojí v obci Kolová v Karlovarském kraji.
Tuto kapličku postavil na svém pozemku občan Kolové pan Neuerer v roce 1873.
V roce 1930 byla kaplička opravena a rozšířena a byl také obnoven oltář s obrazem svaté Anny, která je patronka obce.
V roce 1996 byla kaplička opravena z prostředků obce a roku 2005 znovu vysvěcena.