Kostel Narození svatého Jana Křtitele

Kostel Narození svatého Jana Křtitele
Římskokatolický kostel Narození svatého Jana Křtitele ve městě Touškově byl postaven v letech 1777 až 1778. 
Nechal ho postavit poslední kladrubský opat Amand Streer, který jej  také dne 18. října 1778 slavnostně vysvětil.
Uvnitř se nachází rokokový hlavní oltář sv. Jana Křtitele a dva boční oltáře Panny Marie a sv. Benedikta. 
Ve 20. století zde působili dva v tomto století asi nejvýznamnější faráři. Za první republiky v letech 1919–1938 Mons. Josef Resl a v letech 1966–1999 arciděkan P. Jiří Mošna. Za těchto farářů se farnosti a kostelu dostalo největšího rozkvětu.  
Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Na věži kostela visí přes 3,5 tuny vážící zvon z roku 1601 jménem - Nejsvětější Spasitel, který je jeden z největších v Plzeňském kraji.