Kostel sv. archanděla Michaela

 Kostel sv. archanděla Michaela
Nejstarší historickou památkou města Nová Role je kostel sv. archanděla Michaela. Je cennou románsko-gotickou památkou z doby krále Přemysla Otakara I. a krále Václav I. V kostele jsou dochovány jen zbytky původní kaple z let 1240-1255. 
V roce 1990 z iniciativy místních občanů - dobrovolné sbírky a také z prostředků města byl kostel zrenovován. 
A již v roce 1991 byl kostel prvně otevřen a zpřístupněn veřejnosti.
V současnosné době je jednou z nejstarších kulturních památek okresu Karlovy Vary.