Kostel svatého Jakuba

Kostel svatého Jakuba
Kostel sv. Jakuba v Brodě nad Tichou
 
Farní kostel v Brodu je zmiňován v roce 1384. Gotického stáří i provedení jsou presbytář se sakristií, loď byla v současné podobě dokončena kolem roku 1683 jako barokní. 
Kostela sv. Jakuba, který zde dnes stojí a jehož nejstarší části pocházejí již z 15. století, se předpokládá, že byl původně hradní kaplí. Výzdobu kostela tvoří cenné dřevěné sochy.