Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Jakuba Většího
 
Kostel sv. Jakuba Většího najdeme v obci Čížová. Kostel se objevuje v pramenech poměrně pozdě - teprve 7. 1. 1407. Předpokládá se,že kostel vznikl jako farní nejpozději před polovinou 13. století. Nepřímým dokladem pro stáří kostela může být také svatojakubské patrocinium, které je doloženo již pro středověké období. Kostel, jak ukázal stavebně historický průzkum v létech 1998-99, je ve svém základu gotický se stavebními prvky písecko-zvíkovské stavební huti.
Kostel je nejstarší a vzácná stavební památka pro Čížovou a okolí, dílo našich dávných předků, které si zasluhuje úctu, ochranu a péči všech občanů bez ohledu na náboženské, nebo politické přesvědčení.