Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina
Kostel sv. Martina najdeme v městysu Bernatice v okrese Písek.
Je to trojlodní stavba s presbytářem ve tvaru pěti stran osmiúhelníku. 
Vedle je kaple, která původně sloužila jako sakristie. K západnímu průčelí je představěna věž. 
V 18. století byl přestavěn kostel do půdorysu v podobě kříže. 
Nová sakristie, vystavěná v době barokní přestavby, se k lodi přimyká na její severní straně. Hlavní oltář s rokokovými doplňky osazen novodobým obrazem svatého Martina. 
Ostatní inventář, kazatelna, varhany a lavice pocházejí z konce 17. století. Cínová křtitelnice s reliéfem Zvěstování Panny Marie, pocházející také z konce 17. století.