Kostel sv. Mikuláše - Kdyně

Kostel sv. Mikuláše - Kdyně
Kostel sv. Mikuláše najdeme ve měste Kdyně.
Nejstarší zprávy o kostelu pochází z druhé poloviny 14. století. Celá stavba se skládá z obdélné plochostropní lodi, na kterou navazuje užší a hlubší kněžiště. Po obou stranách kněžiště se nacházejí kaple s patrovými oratořemi. Ve věži se nacházejí dva zvony rozdílných velikostí, z nichž jeden je zasvěcen sv. Barboře.
V kostele se nacházejí celkem tři zvony, z nichž pouze dva jsou funkční – velký zvon pochází z roku 1550 a jeho zhotovitelem je Blažej Kaplánek z Domažlic a menší zvon, tzv. pohřební, je z dílny Richarda Herolda. Třetí, nefunční, zvon je nejstarší, pochází z počátku 15. století a je zasvěcen Panně Marii. Uvnitř kostela se nachází série 14 obrazů s názvem „Křížová cesta“.