Kostel svatého Jakuba Většího

Kostel svatého Jakuba Většího
 
Kostel svatého Jakuba Většího je jednou z nejvýznamnějších památek ve Lhenicích, která má raně gotický původ.
 
Původní stavba vznikla z podnětu cisterciáků. Roku 1560 však došlo k výrazné přestavbě, jelikož kostel včetně věže byl poškozen bleskem a následným požárem. 
Další stavební úpravy musely být provedeny z důvodu nedostačující kapacity. Došlo k nim v 18. století v barokním stylu a obnášely prodloužení lodi a zhotovení lunetové valené klenby nad presbytářem. 
Na kůru bývaly umístěny patrně barokní varhany vzniklé před rokem 1763. Šlo o malý jednomanuálový stroj s mechanickou trakturou a zásuvkovou vzdušnicí, pocházely patrně od Fridricha Semráda ze Sedlce. V roce 1877 je nahradil stroj pražského varhanáře Karla Vocelky.
 
Výbava kostela je převážně barokní a pochází z 18. století. Zvláštností je barokní křtitelnice mušlovitého tvaru nesená postavou andílka. Nejstarší dochovanou památkou je kalich z roku 1530.
 
V lodi jsou uloženy ostatky pěti farářů, jejichž jména nejsou známá. Pod presbytářem se nachází klenutá hrobka, v níž odpočívá zlatokorunský kněz Karel Dicent.