Kostel svatého Jana Křtitele

 Kostel svatého Jana Křtitele
 
Kostel svatého Jana Křtitele najdeme ve městě Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec. 
Dnešní kostel, tvořený obdélnou lodí, pětiboce uzavřeným presbytářem a severní sakristií, byl zřejmě nově postaven po požáru roku 1358 .V roce 1467 byl vydrancován. 
Na přelomu 15. a 16. století byla k jižní zdi lodi přistavěna mohutná věž, která je typickým pozdním dílem pozdně gotické rožmberské huti.
Koncem 16. století bylo k věži přistavěno schodiště se sgrafitovým kvádrováním a zubořezem. Exteriér presbytáře byl vyzdoben nástěnnými malbami. 
V roce 1650 kostel vyhořel. 
Věž dostala roku 1779 nové římsy a okna a byla o 1 střevíc zvýšena. 
Roku 1792 byl vystaven kůr. 
Schody byly vystavěny již roku 1814. 
Do dnešní podoby byla věž novogoticky upravena roku 1872.