Kostel svatého Michaela archanděla

Kostel svatého Michaela archanděla
Kostel sv. Michaela archanděla stojí uprostřed náměstí městyse Křemže v okrese Český Krumlov. 
Kostel byl nejspíše postaven již koncem 13. století. 
Nejstarší část kostela tvoří Sakristie - původní kaple ze 14. století. Ke které patří presbytář, který je dodnes zachovaný v jeho původní gotické podobě.
Návštěvníky určitě upoutá hlavní oltář s obrazem patrona chrámu. 
Byl namalován Rudolfem Váchou, který byl dvorní malíř rodiny Schwarzenberků. 
V kostele je možno si prohlédnout celkem 10 soch.