Kostel svatého Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše
Kostel svatého Mikuláše se nachází ve městě Suchdol nad Lužnicí.
 
Byl to gotický kostel, založen v roce 1362.
Kostel vysvětil biskup Benedikt z Waldštejna.
Kostel byl postaven jako první jihočeské dvoulodí, jehož klenby byly svedeny na jediný středový sloup. 
Presbytář byl zaklenut v roce 1400. Loď kostela byla při rekonstrukci roku 1493 postavena jako trojlodní.
 
V roce 1820 byla loď kostela prodloužena, klenby částečně sneseny a nahrazeny rákosovým stropem. 
Téhož roku byla při novém západním průčelí přistavěna věž a roku 1858 i oratoř.
 
Na hlavním oltáři je obraz svatého Mikuláše od Rudolfa Váchy z roku 1887.