Kostel svatého Osvalda

Kostel svatého Osvalda
Kostel svatého Osvalda je římskokatolický kostel v Nebanicích.
Kostel v Nebanicích stojí na vršku nad obcí. 
Dnešní stavba nahradila v roce 1760 gotickou stavbu z poloviny 14. století.
Jednolodní kostel má věž na západním průčelí. 
Vybavení kostela je až z 18. století, hlavní oltář je akantový.
Zdejší farnost zanikla v roce 2006 sloučením s chebskou farností.
 
Společně s farou je od roku 2007 chráněn také jako kulturní památka České republiky.