Kostel svatého Šimona a Judy

Kostel svatého Šimona a Judy
 
Kostel svatého Šimona a Judy v Brloze v okrese Český Krumlov, je barokní farní kostel.
Původní brložský kostel byl zasvěcen svaté Maří Magdaléně, který vznikl roku 1310 - 1347. A zachovala se jen gotická věž a části zdi. A to využil J. Canevalle při budování nového kostela.
Hlavní oltář je s obrazem Šimona a Judy a obrazem svaté rodiny. 
Sochy v horní části oltáře sv. Anna sv. Jáchym, v dolní části oltáře sv. Mikuláš, sv. Řehoř, sv. Ambrož, sv. Vojtěch. 
Na stropě vyobrazeni sv Pavel a sv. Petr apoštolové. Boční oltář s obrazem sv. Barbory se sochami sv. Kateřiny a sv. Markéty. Před oltářem sousoší pražského Jezulátka. Nad oltářem obraz sv. Jana Křtitele. Pravý boční oltář s obrazem s. Jana Nepomuckého se sochami sv Josefa a sv. Antonína. nad oltářem socha sv. Linharta a obraz sv. Františka z Assisi. V presbytáři socha Krista a Panny Marie. Vše doplňují obrazy 14 zastavení Křížové cesty.