Kostel svatého Vavřince

Kostel svatého Vavřince
Kostel svatého Vavřince 
 
Římskokatolický kostel svatého Vavřince v Třebeni byl postaven koncem 15. století v pozdně gotickém slohu.Původně gotický kostel obklopený kamennou zdí. Ve středověku plnil i obranné úkoly jako útočiště pro obyvatele.
 
Současná podoba pochází z let 1758 - 1782, kdy došlo k jeho rozšíření a barokní úpravě.
Odsud pochází cenná gotická madona s Ježíškem stojící na měsíci - dnes uložena v chebském muzeu. 
Zdejší farnost zanikla již roce 2005 sloučením s františkolázeňskou farností.
Je chráněn jako kulturní památka České republiky