Kostel svatého Vavřince

  Kostel svatého Vavřince
Kostel svatého Vavřince je největší a zároveň také nejstarší dochovanou památkou Ledenic v okrese České Budějovice. Stojí uprostřed starého hřbitova. 
Kostel byl postaven okolo roku 1300 na místě původní kaple.
Roku 1359 se kostel již připomíná jako farní.
Velká přestavba proběhla roku 1699, poté byla k severnímu okraji hřbitovní zdi přistavěna kostnice.
Kostel je jednolodní raně gotická stavba s pravoúhle zakončeným presbytářem. Na východní straně je přistavěna věž, jejíž stavba si vyžádala téměř 800 zlatých. Z interiéru je zachovalo mnoho zajímavých prvků. 
Například hlavní i oba vedlejší oltáře. 
Všechny vznikly v 18. století a o 100 let později byly rokokově upraveny. Jsou to obrazy sv. Vavřince a sv. Linharta, ale levý je centrálně zdoben soškou Panny Marie. 
Hlavní oltář doplňují sochy sv. Václava a sv. Floriána, boční drobné plastiky.
Krásná rokoková kazatelna a téměř celé vybavení má původ v 19. století.
Hřbitov, který obklopuje kostel od jeho prvopočátků, má oválný půdorys. Před vchodem do kostela stojí na podstavci zajímavá kamenná soška.