Krušné Hory

Krušné Hory
Krušné hory se táhnou podél severozápadní hranice České republiky s Německem. Desítky lyžařských areálů, síť turistických tras a naučných stezek, vysoká ubytovací kapacita a bohatá nabídka dalších turistických služeb lákají celoročně tisíce domácích i zahraničních turistů.
 
V Krušných horách leží spousta krásných a turisticky přitažlivých měst a obcí. Navštivte významné horské středisko Boží Dar, které leží pod nejvyšší horou tohoto pohoří – Klínovec, lázeňské město Jáchymov, památkovou zónu v Horní Blatné atd.
 
Seznam zajímavostí:
 • Božidarské rašeliniště (mapa- Největší rašeliniště v Krušných horách s naučnou stezkou.
 • Božidarský Špičák (mapaNejvyšší sopka ve střední Evropě (1115 m).
 • Dračí skála (mapa) - Žulový skalní útes v nadm. výšce 952 m.
 • Haar (mapa- Přírodní památka několika rozptýlených rašelinišť.
 • Horská louka u Háje (mapa) - Rezervace horské louky pod Klínovcem (Ústecký kraj).
 • Halbemeiler Wiesen (Mílovská louka) (mapa) - Rezervace u Milova na saské straně.
 • Jelení vrch (mapa- Přírodní park mezi Přebuzí a Horními Hamry.
 • Kamenný hřib (mapa- Žulový balvan v podobě obrovského hřibu - přírodní památka. 
 • Klínovecké krušnohoří (mapa) - Evropsky významná lokalita mezi Klínovcem a Měděncem. 
 • Krušnohorské plató (mapa- Rozsáhlé území rašelinišť na náhorní plošině západních Krušných hor.
 • Lišejník pod Tisovcem (mapa) - Vzácný lišejník, který se objevil na rudných haldách u Kraslic.
 • Malé jeřábí jezero (mapa) - Horské rašeliniště s vzácnými rašeliníky
 • Mrtvý rybník  - Také Černý rybník, podle tmavé barvy vody, založený v 16. století.
 • Oceán (mapa) - Přírodní rezervace z r.1969, rašeliniště s porostem kleče a výskytem tetřeva.
 • Přebuzské vřesoviště (mapa)- Mozaika biotopů po těžbě rašeliny se vzácnou flórou i faunou.
 • Přírodní park Přebuz  - Rozsáhlý komplex vrchovištních rašelinišť, jezírek, horských luk a návazných lesních ekosystémů v blízkosti obce Přebuz, v pramenné oblasti říčky Rolavy a jejích přítoků.
 • Rolava - Nádherná říčka protékající několika rezervacemi.
 • Rolavská vrchoviště - Nová národní přírodní rezervace
 • Rotavské varhany (mapa) - Ukázka sloupcového rozpadu čediče v bývalém lomu u Rotavy.
 • Rudné  - Krušnohorské mokřadní louky s výskytem orchidejí.
 • Ryžovna (mapa)- Přírodní rezervace ochraňující společenství horských rostlin a čedičový lom - varhany.
 • Skály na Strašidlech  - Neuvěřitelně zajímavá skupina mohutných žulových skal u H.Blatné.
 • Smolné pece  - Pozůstaky hornické činnosti ve stejnojmenné obci.
 • Tetřívek obecný  - Ohrožený druh, žijící na vrcholech Krušných hor.
 • Velké jeřábí jezero (mapa) - Horské rašeliniště s vzácnými rašeliníky.
 • Velký močál (mapa)- Horské rašeliniště s porosty kleče.
 • Vlčí a Ledová jáma (mapa) - Pozůstatky historických hlubinných důlních děl po těžbě cínové rudy u Potůčků na rozloze 0,24 ha. Nejzajímavější jsou dva systémy depresí po dolech Jiří a Wolfgang.
 • Vysoká Pec  - Mokřadní louky se vzácnými druhy rostlin.
 • Vysoký kámen  - Geomorfologicky výrazná skupina křemencových skal se zbytkem přirozeného suťového porostu s Měsíčnicí vytrvalou u Kraslic. Na rozloze 2,75 ha.
 • Zlatý kopec (mapa- Park se rozkládá podél státní hranice se SRN, asi 5 km severozápadně od Božího Daru. Zlatý potok, který protéká osadou Zlatý Kopec, odvádí vody z vrcholové plošiny Krušných hor hlubokým zalesněným údolím směrem k severu do Saska.