Loketská výsypka

Loketská výsypka

Loketská výsypka je výsypka nacházející se mezi městy Nové Sedlo, Chodov a obcí Hory s rozlohou přes 500 ha. Nachází se v konečné fázi rekultivací. Byly zde provedeny zemědělské a lesnické rekultivace.Byla zde vytvořena cyklostezka a mnho odpočívadel.