Město Beroun

Město Beroun
Beroun je okresní město ve Středočeském kraji.
První zmínka o královském městě Beroun je z roku 1265.
Nejkrásnějším a zároveň i jediným pseudorenesančním domem v Berouně je Duslova vila, kde se nachází městská galerie. 
 
 
 
Pamětihodnosti:
Zachovalé zbytky hradeb v Havlíčkově ulici v Berouně
Gotický farní kostel svatého Jakuba.
budova radnice
původně hřbitovní - kostel Zvěstování Páně.
Novorenesanční Duslova vila 
 
 

MĚSTO Beroun

Husovo nám. 68

266 43 Beroun
 
 
Kontakt:
Mgr. Kůs Ivan - starosta
+420 311 654 113
Ing. Mišina Michal - místostarosta
+420 311 654 112
posta@muberoun.cz
tm@muberoun.cz
 
2gubtq5 - datová schránka