Město České Budějovice

Město České Budějovice
 
České Budějovice jsou největším městem v Jihočeském kraji. 
Město založil český král Přemysl Otakar II. v roce 1265 a také po něm je pojmenováno náměstí, které patří k nejkrásnějším a svou ohromnou rozlohou také k největším v České Republice. 
Krásné město, které Vás uchvátí svou historickou částí, ale také krásnou krajinou.
 
Pamětihodnosti:
Špitál Nejsvětější Trojice
Komplex činžovních domů Perla
Mariánská / Ferdinandova kasárna
Boží muka
Hřbitov svaté Otýlie s kaplí a krematoriem
Kostel Božského Srdce Páně
Husův sbor
Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa
Sloup se sochou Panny Marie
Pomník Jana Žižky z Trocnova
Kostel Panny Marie Růžencové a průčelí kongregace
Náměstí Přemysla Otakara II
Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie 
 
Magistrát Města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice 1
 
 
Kontakt:
Ing. Svoboda Jiří - primátor
Tel: 386 802 901
Mgr. Petr Podhola - náměstek primátora
Tel: 386 802 904
 
kjgb4yx - datová schránka