Město Domažlice

Město Domažlice
 
Domažlice jsou okresní město v Plzeňském kraji a tradiční centrum Chodska. 
Chlouba Domažlic je náměstí s loubím. V jeho středu stojí kostel Narozenní Panny Marie se štíhlou válcovou věží.
 
Pamětihodnosti:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Bezděkovské předměstí
Hrad Chodska
Arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
Dolní brána – asi nejznámější domažlická brána. Najdeme ji na dolním konci náměstí Míru. Pochází z 60. let 13. století.
Radnice
Kostel Zvěstování Páně 
Kostel svatého Vavřince 
Kaple svaté Anny 
 
MĚSTO Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice 1 
 
Kontakt:
Ing. Mach Miroslav - starosta
tel.: 379 719 144 
JUDr. Novák Zdeněk - místostarosta
tel-: 379 719 147 
Bc. Antoš Stanislav - místostarosta
tel.: 379 719 142 
 
podatelna@mesto-domazlice.cz
q25byeg - datová schránka