Město Rudná

Město Rudná
Rudná je město asi 3 km od západní hranice Prahy.
Nejstarší zmínky o zdejších vesnicích jsou z 11. století.
Obec vznikla roku 1951 sločením obcí Dušníky a Hořelice. 
 
 
 
Pamětihodnosti:
Římsko-katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Zámek
Boží muka
Kostel sv. Jiří na Homoli
Zvonička
 
 
 
MĚSTO Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná u Prahy 
 
 
Kontakt:
Lubomír Kocman - starosta
tel.: 311 652 311  
starosta@rudnamesto.cz
prof. MUDr. Petr Vlček CSc. - místostarosta
vlcek@mestorudna.cz
Bc. Robert Pitrák - místostarosta
pitrak@mestorudna.cz
 
e-podatelna@mestorudna.cz
yhybsn6 - datová schránka