Město Toužim

Město Toužim
Město Toužim je největší a nejvýznamnější hospodářské a sídelní středisko jižní části okresu Karlovy Vary.
První písemná zmínka je z roku 1354.
Krásná a tajuplná minulost tohoto malebného městečka,pobízí k poznání zdejších památek, nádherná příroda vytváří podmínky k relaxaci, ale i k aktivnímu odpočinku.
 
Pamětihodnosti:
 
Městské opevnění
Sloup se sochou Panny Marie
Radnice
Děkanství
Dům čp. 53
Zámek Toužim
Mostek
Kostel Narození Panny Marie
Radyňská kaplička svaté Anny
Kašna
Steinbachův dům
Fara
 
MĚSTO Toužim
Sídliště 428
Toužim
364 01 Toužim 
 
 
Alexandr Žák
starosta
tel.: 354 224 501
 
Bc. Jiří Horník, DiS.
místostarosta
 
touzim@touzim.cz
ji6b68s - datová schránka