Město Vyšší Brod

Město Vyšší Brod
 
Vyšší Brod je malé město v okrese Český Krumlov.
Rozkládá se uprostřed kouzelné krajiny východní Šumavy až do Horních Rakous. 
Dominantou města je cisterciácký vyšebrodský klášter.
Po městě byla dokonce pojmenována i planetka, která byla objevena v roce 1999 Milošem Tichým. 
 
 
 
Pamětihodnosti:
Socha svatého Jana Nepomuckého
Pranýř a kašna
Kašna se soškou svatého Floriána
Kostel svatého Bartoloměje
Fara
Stará radnice
Kaple svatého Josefa
Vyšebrodský klášter
Poutní místo Maria Rast
 
MĚSTO Vyšší Brod
Míru 250
382 73 Vyšší Brod
 
Kontakt:
Ing. Milan Zálešák - starosta
tel.: 380 746 650 
starosta@mestovyssibrod.cz
Eva Maštalířová - místostarostka
tel.: 725 483 043