Muzeum - Týn nad Vltavou

Muzeum - Týn nad Vltavou
Původně arcibiskupský zámek v Týně nad Vltavou dnes slouží jako Městské muzeum.
V muzeu jsou stálé expozice dokumentující historii města, keramiky, vorařství, loďařství, loutkářství, ale také expozice režiséra Alfréda Radoka, věnovaná jeho životu a dílu. 
Ukázku životního stylu venkovského šlechtice na přelomu 19. a 20. stol. nabízí klasicistní salónek. Zařízení pochází z pozůstalosti šlechtické rodiny. 
Je zde také stálá expozice jihočeských vltavínů, jedna z největších v České Republice.
Největší zajímavostí je labyrint středověkých podzemních chodeb pod zámkem.