Naučná stezka Milíře a vodní mlýn

Naučná stezka Milíře a vodní mlýn
 
Naučnou stezku Milíře a vodní najdete v obci Třemešné, kde taky začíná a končí.
 
Stezka je rozdělena na dvě části.
Levá část stezky se věnuje uhlířství, lesnímu hospodaření a hlavnímu evropskému rozvodí a také obcím Třemešné, Bezděkov, Mlýnské Domky a Nové vsi. 
Stezka je dlouhá cca 15,5 kilometru. 
Pravá část stezky se věnuje fauně, floře a také hlavně vodním mlýnům. 
Stezka je dlouhá cca 11,5 kilometru.