Nečtinský Špičák

Nečtinský Špičák
Nečtinský Špičák
je zaniklý hrad na skalnatém vrcholu Špičáku 1 km severovýchodně od obce Nečtiny v okrese Plzeň-sever. Dochovaly se z něj pouze příkop a drobné terénní relikty staveb.
Archeologické nálezy pocházejí ze druhé poloviny 13. století i z 15. století.
 
 
Pro turisty z Nečtin vede na hrad modře značená turistická trasa.