Nejdecká věž

Nejdecká věž
Hradní románsko-gotická černá věž je nejvýznamnější nejdeckou historickou památkou.
Věž z neomítnutého zdiva je jediným pozůstatkem původního hradu postaveného v období kolem roku 1250 Konrádem Plikem.
Hranolová věž je zbytkem původního nejdeckého hradu, která také sloužila jako vchod do hradu, kde je i několik střílen.
Počátky hradu sahají až do období kolem roku 1250. Ve věži je zavěšen vzácný renesanční zvon z roku 1579, dílo pražského zvonaře Brikcího z Cymperka. 
Hradní skála se dříve pro svoji neobvyklou podobu s mužskou hlavou nazývala-KNÍŽECÍ NOS.